SEARCH RESULTS for us-classification-codes:*021*

Showing 1 to 20 of 497,728 results

Mark Owner Class(es) Filing Date Serial No
NEELYKE Shenzhen Caishichuangyi Electronics Co., Ltd.

Intl: (009) Electrical and scientific apparatus

US: 021; 023; 026; 036; 038;

14-Jan-2022 97221271
XINGJIN Shenzhen Xingjin Trading Co., Ltd.

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

14-Jan-2022 97221272
DSSOOY Dai, Binbin

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

14-Jan-2022 97221269
NITECAP CAMPERS Nightcap Campers, LLC

Intl: (012) Vehicles

US: 019; 021; 023; 031; 035; 044;

14-Jan-2022 97221273
LONGI BRIGHT LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

Intl: (009) Electrical and scientific apparatus

US: 021; 023; 026; 036; 038;

14-Jan-2022 97221248
TENOMAL Tong, Liju

Intl: (007) Machinery

US: 013; 019; 021; 023; 024; 031; 034; 035;

14-Jan-2022 97221258
ANYQOO Shenzhen Transborder Technology Co., Ltd

Intl: (009) Electrical and scientific apparatus

US: 021; 023; 026; 036; 038;

14-Jan-2022 97221253
KXDIHT NINGBO KELIJIE TECHNOLOGY CO., LTD.

Intl: (009) Electrical and scientific apparatus

US: 021; 023; 026; 036; 038;

14-Jan-2022 97221242
FURRY TALES Xiaowei (Shanghai) Biotechnology Co.,Ltd.

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

14-Jan-2022 97221220
ISIRONA Masimo Corporation

Intl: (009) Electrical and scientific apparatus

US: 021; 023; 026; 036; 038;

14-Jan-2022 97221183
FURENLU He, Shuang

Intl: (009) Electrical and scientific apparatus

US: 021; 023; 026; 036; 038;

14-Jan-2022 97221189
PHILOLIT Dongguan Woli Household Products Co., Ltd

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

14-Jan-2022 97221169
STARSOUL Jiang, Yuzheng

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

14-Jan-2022 97221168
MOUO-KERMA Shenzhen Zhonghecheng Industry Co., Ltd.

Intl: (009) Electrical and scientific apparatus

US: 021; 023; 026; 036; 038;

14-Jan-2022 97221181
SWIITOL AURORASEA LIMITED

Intl: (007) Machinery

US: 013; 019; 021; 023; 024; 031; 034; 035;

14-Jan-2022 97221179
GONEWFLY Shen zhen newfly technology co.,ltd.

Intl: (009) Electrical and scientific apparatus

US: 021; 023; 026; 036; 038;

14-Jan-2022 97221177
BRITIER Dongguan Woli Household Products Co., Ltd

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

14-Jan-2022 97221166
UTGYRRIK Guangzhou Fuguan Electronic Commerce Co., Ltd.

Intl: (009) Electrical and scientific apparatus

US: 021; 023; 026; 036; 038;

14-Jan-2022 97221160
PREMIUN Premiun LLC

Intl: (012) Vehicles

US: 019; 021; 023; 031; 035; 044;

14-Jan-2022 97221161
ISUNLED XIAMEN SUNLED ELECTRIC CO., LTD.

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

14-Jan-2022 97221156