SEARCH RESULTS for us-classification-codes:*040*

Showing 1 to 20 of 141,966 results

Mark Owner Class(es) Filing Date Serial No
LEIRUOTM Yin, Xiaonan

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533982
SMARTOWNER Lin, Liang

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533961
VIKING Shao, Chiyao

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533954
MUGSTAR Guangzhou Changcheng Ceramics Co., Ltd.

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533945
FAVORLEO Chen, Chunlian

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533942
BSITVOIK Zhang, Ting

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533931
ZYCOUTOOL Direct Market Co., Ltd

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533897
JINSILU Liao, Dongming

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533906
JUZICHEN Shenzhen Chenda Juzi Technology Co., Ltd.

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533871
trademark Chongqing Jianli Glassware Co., Ltd.

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533848
JINGJINGMIAO Foshan Oakseven Crystal Home FurnishingCo., Ltd.

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533853
SUSTAINBETTER SustainBetter LLC

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533855
IPLANEDO Shenzhen iPlanedo Technology Co.,Ltd

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533843
GNERIC Dongguan Linshen Arts & Crafts Co., Ltd.

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533835
ULOCSBAY Xuchang Bingru Hair Products Co., Ltd

Intl: (026) Fancy goods

US: 037; 039; 040; 042; 050;

03-Aug-2022 97533837
CHOTSIAN Wuxing Zhili Binchang Garment Factory

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533808
HALYWIGS XUCHANG LONGHAN HAIR PRODUCTS CO.,LTD

Intl: (026) Fancy goods

US: 037; 039; 040; 042; 050;

03-Aug-2022 97533819
DWYHEOLK Wu, Mengnan

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533821
SCKEE Liu Jin

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533768
XXXFLOWER Huang, Yi

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

03-Aug-2022 97533772